top of page
4.png

AE19 Mimarlık, Mimar Aylin Şen ve Mimar Efe Yılmaz tarafından Ankara'da kurulmuştur. AE19 Mimarlık, binanın tasarım ve inşaat aşamalarında danışmanlık hizmeti veren ve aynı zamanda mühendislik alanında disiplinler arası çalışmaları düzenleyen bir tasarım stüdyosudur.


AE19 Mimarlık mimari projelerin ortak paydası, tüm projelerin tüm yapıların veya tasarımların çevre koşulları ve dokusu ile uyumlu olması ve tasarlanan mekanların kullanıcı merkezli olmasıdır. Oluşturulan binalar, şehrin dokusunu taşımanın yanı sıra, bir tasarım öğesi olarak her zaman tasarımımızın odak noktası olmuştur.

Farklı ölçeklerde tasarlanan projelerde fikir aşamasından yapım ve kullanım aşamasına kadar bütüncül bir hizmet verilmektedir.


Mimariyi, kullanıcıları ve çevreyi katı sınırlar içinde sınırlayan bir unsur olarak değil, ilham verici bir tasarım bütünlüğü olarak görüyoruz.

HAKKINDA

AE1.jpg
AE2.jpg
36.jpg

Aylin ŞEN

Mimar

35.jpg

Mimar

Efe YILMAZ

bottom of page